Nantong museum designs blue calico sheep mascots

Updated: 2015-01-06 10:43

(chinadaily.com.cn)

Nantong museum designs blue calico sheep mascots

The museum curator Wu Yuanxin and his mother, Guan Huifang, show the blue calico cloth sheep mascots at the Nantong Blueprint Cloth Museum in Jiangsu province, Jan 5, 2015. [Photo/IC]