Nantong museum designs blue calico sheep mascots

Updated: 2015-01-06 10:43

(chinadaily.com.cn)

Nantong museum designs blue calico sheep mascots

Staff members from the Nantong Blueprint Cloth Museum showcase the sheep mascots in Jiangsu province, Jan 5, 2015. [Photo/IC]