Actress Yuan Shanshan releases street shots

Updated: 2016-08-21 11:01

(Xinhua)

Actress Yuan Shanshan releases street shots

Chinese actress Yuan Shanshan releases street shots. [Photo/Xinhua]

0