Dough figurines of Monkey King welcome the New Year

Updated: 2016-01-24 11:32

(Chinaculture.org)

Dough figurines of Monkey King welcome the New Year

A visitor displays a dough model of Monkey King Sun Wukong created by folk artist Song Chongxun in Suzhou city, Jiangsu province, Jan 20, 2016. [Photo by Wang Jiankang/Asianewsphoto]